สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการติดตามข่าวสารคำสั่งและประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ COVID-19

 

 

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 137 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 17 มิถุนายน 2564    เวลา 14:34:52
อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 136 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 17 มิถุนายน 2564    เวลา 13:49:54
รายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID -19 ครั้งที่ 2
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 11 มิถุนายน 2564    เวลา 09:14:12

เพิ่มเติม...

 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 4 มิถุนายน 2564    เวลา 14:36:42
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่องานวิจัย เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้บริหารยุคนิวนอร์มัล
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 2 มิถุนายน 2564    เวลา 10:21:27

เพิ่มเติม...

 

ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 2 มิถุนายน 2564    เวลา 08:48:49
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 18:27:02

เพิ่มเติม...

 

ประกวดราคาซื้อประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 19 มีนาคม 2564    เวลา 16:32:18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 12:15:50
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 12:14:17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 09:03:26

เพิ่มเติม...

 

ประชุมอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้เเก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในระดับพื้นที่ ปีการศึกษา 2563
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 17 มีนาคม 2564    เวลา 16:07:46
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษาโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 17 มีนาคม 2564    เวลา 16:04:50
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 17 มีนาคม 2564    เวลา 16:02:26
ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือเเรงงาน
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 2 มีนาคม 2564    เวลา 10:26:51
พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 และการมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 13:47:57

เพิ่มเติม...

 

สพม.สน. ได้รับรางวัล 2020 PLC Regional Award จากคุรุสภา
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 22:18:54
R-PAR Model โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 08:35:34

เพิ่มเติม...

 
สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2021 All rights reserved.