ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

หน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่อง
มอบอำนาจการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง/การเงิน สพท.และโรงเรียน
ผู้โพสท์ - นางทิพย์อักษร สิงหกรรม : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:23:07

มอบอำนาจการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง/การเงิน สพท.และโรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีพัสดุ ฯ
ผู้โพสท์ - นางทิพย์อักษร สิงหกรรม : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 09:35:53

แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีพัสดุ ฯ  ... >> อ่านต่อ

หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้จัดทำบัญชีหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
ผู้โพสท์ - นางทิพย์อักษร สิงหกรรม : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 08:44:30

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐให้มีผู้จัดทำบัญชีตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้จัดทำบัญชีภาครัฐฯ  ... >> อ่านต่อ

การจัดทำบัญชีหน่วยงานย่อยโรงเรียน พ.ศ. 2515
ผู้โพสท์ - นางทิพย์อักษร สิงหกรรม : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 15:50:27

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดทำบัญชีโรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

การเบิกเผยงบการเงินสาธารณะชน
ผู้โพสท์ - นางทิพย์อักษร สิงหกรรม : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 14:17:40

หลักเกณฑ์ในการรายงานการเงินสาธารณะชน  ... >> อ่านต่อ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.23
ผู้โพสท์ - นางทิพย์อักษร สิงหกรรม : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 13:49:10

กฎบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นมาตรฐานและจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ สพม.23  ... >> อ่านต่อ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้โพสท์ - นางทิพย์อักษร สิงหกรรม : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 26 มิถุนายน 2562    เวลา 16:04:08

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ... >> อ่านต่อ

โพสท์ล่าสุด