ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สไลด์

เรื่อง
.
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : กลุ่มอำนวยการ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:19:13

พนักงานราชการ สพม.23 สามารถขอรับเอกสารสัญญาจ้าง ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.23 ในวันจันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ... >> อ่านต่อ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ ๑๐
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2562    เวลา 17:02:24

    ... >> อ่านต่อ

แบบแจ้งความประสงค์ในการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : กลุ่มอำนวยการ : วันที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 16:46:34

ประชาสัมพันธ์การจัดหาที่เรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2562 โดยรับแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด