ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ผลงานทางวิชาการและผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง
สพม.สน. ได้รับรางวัล 2020 PLC Regional Award จากคุรุสภา
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 22:18:54

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นเครือข่ายที่มีนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 "ระดับภูมิภาค" "2020 PLC Regional Award" โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภู  ... >> อ่านต่อ

R-PAR Model โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 08:35:34

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2021 All rights reserved.