ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

COVID-19

 

เรื่อง
อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 41 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 22 เมษายน 2564    เวลา 14:16:12

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่39-40 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 22 เมษายน 2564    เวลา 08:14:21

  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 34-38 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 เมษายน 2564    เวลา 09:42:22

  ... >> อ่านต่อ

หากทราบผลตรวจ ติดโควิด-19 ควรทำอย่างไร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 14:18:56

   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 27-33 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 08:27:39

  ... >> อ่านต่อ

คู่มือดูเเลตัวเองสำหรับประชาชน สู้! โควิด -19 ไปด้วยกัน
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 19 เมษายน 2564    เวลา 12:11:17

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสารตาม QR Code ด้านล่างนี้     ... >> อ่านต่อ

อัตเดต Time Line ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid -19 รายที่ 25-26 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 18 เมษายน 2564    เวลา 19:22:19

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid - 19 รายที่ 22-24 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 18 เมษายน 2564    เวลา 16:42:17

  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ CoVid-19 รายที่ 18-21
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 17 เมษายน 2564    เวลา 09:27:04

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้   ... >> อ่านต่อ

วิธีปฏิบัติของข้าราชการเเละบุคลากรของรัฐในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 16 เมษายน 2564    เวลา 08:31:01

กรณีเดินทางกลับมาจากจังหวัดอื่น ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ที่มา : ตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.3/ว7237 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 13 - 17 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 16 เมษายน 2564    เวลา 08:06:51

  ... >> อ่านต่อ

ร่างกรอบเเนวคิด เเผนการเข้าสู่สนามรบเผชิญสถานการณ์ Covid - 19
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 15 เมษายน 2564    เวลา 16:18:56

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มากขึ้น ผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งกระจายไปเป็นวงกว้าง ดังนั้น เราทุกคนควรที่จะมีความรู้ในการป้องกัน ตลอดจนทราบเเนวทางปฏิบัติในการดูเเลตนเองเบื้องต้นหากเกิดติดเชื้อ ที่มา : นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา  ... >> อ่านต่อ

อัพเดตข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยติดเชื้อ C0vid - 19 เพิ่ม 5 ราย
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 15 เมษายน 2564    เวลา 16:07:46

  ... >> อ่านต่อ

อัพเดตสถานการณ์โควิดในประเทศไทย
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 15 เมษายน 2564    เวลา 14:00:17

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 5 ราย มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด - 19 ระรอกใหม่ จำนวน 17 ราย
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 15 เมษายน 2564    เวลา 13:00:52

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 11 และรายที่ 12 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 เมษายน 2564    เวลา 09:02:36

  ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร          และสกลนครทันข่าว Facebook Fanpage  ... >> อ่านต่อ

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 ธันวาคม 2563    เวลา 13:30:36

รายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/1nwG8rSSxlWDh1gHutG2QJkEmtxwuK55Q  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2021 All rights reserved.