ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สถิติการให้บริการประจำปี


ปีงบประมาณ 2562

    - สถิติการให้บริการงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ >>>CLICK<<< 
    - สถิติการให้บริการงานฝ่ายบุคลากร >>>CLICK<<<

 

ปีงบประมาณ 2561

    - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  >>>CLICK<<< 
    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา >>>CLICK<<<
    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล >>>CLICK<<<