ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2562


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด >>>CLICK<<<สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 >>>CLICK<<<
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ปีงบประมาณ 2562  >>>CLICK<<<
ปีงบประมาณ 2561  >>>CLICK<<<