ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การฝึกอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"


ด้วยจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 และรุ่นที่ 3/62 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ในห้วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562

https://drive.google.com/open?id=11kTZfYt-QhzS7OsuwMhEBpNe3WLvsSBP

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 11:02:27 อ่านแล้ว 138
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด