ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

มอบอำนาจการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง/การเงิน สพท.และโรงเรียน


มอบอำนาจการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง/การเงิน สพท.และโรงเรียน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:23:07 อ่านแล้ว 60
ผู้โพสท์ - นางทิพย์อักษร สิงหกรรม : หน่วยตรวจสอบภายใน
โพสท์ล่าสุด