ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

มอบอำนาจการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง/การเงิน สพท.และโรงเรียน


มอบอำนาจการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง/การเงิน สพท.และโรงเรียน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:23:07 อ่านแล้ว 140
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด