ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 ปร.5 และ ปร.6


ขอให้โรงเรียนใช้แบบรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 ปร.5 และปร.6  สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซม  ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 10 กรกฎาคม 2562    เวลา 08:36:06 อ่านแล้ว 180
ผู้โพสท์ - นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด