ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) สังกัดส


ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 22 กรกฎาคม 2562    เวลา 09:26:17 อ่านแล้ว 95
ผู้โพสท์ - นางสาวภัทรธนิฐ ผานะวงค์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสท์ล่าสุด