ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 23 กันยายน 2562    เวลา 16:25:36 อ่านแล้ว 120
ผู้โพสท์ - นางสาวภัทรธนิฐ ผานะวงค์ : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด