ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.๒๓ แจ้งแผนการตรวตสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๓๕๖๓

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 10 ตุลาคม 2562    เวลา 14:26:14 อ่านแล้ว 129
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด