ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

คณะบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพม.เขต ๒๓


คณะบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
เข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพม.เขต ๒๓
เมื่อวันที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ณ หอประชุมอเนกประสงค์  สพม.เขต ๒๓

 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562    เวลา 13:49:55 อ่านแล้ว 200
ผู้โพสท์ - นางอุษณีษ์ ราชพิลา : กลุ่มอำนวยการ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด