ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เรื่อง รายชื่อผู้ร่วมผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีการคัดเลือกนักศึกษาท


ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ธันวาคม 2562    เวลา 15:58:53 อ่านแล้ว 100
ผู้โพสท์ - นางสาวภัทรธนิฐ ผานะวงค์ : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด