ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(ว่างเพิ่มเติม)สพม เขต 20


ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 23 ธันวาคม 2562    เวลา 15:25:03 อ่านแล้ว 199
ผู้โพสท์ - นางสาวภัทรธนิฐ ผานะวงค์ : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด