ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)


ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 26 ธันวาคม 2562    เวลา 08:29:07 อ่านแล้ว 134
ผู้โพสท์ - นางสาวภัทรธนิฐ ผานะวงค์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสท์ล่าสุด