ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การดำเนินงาน จิตอาสารวมใจสามัคคีทำ ความดีเพื่อแผ่นดิน (สพม.เขต 23 เขตสุจริต องค์กรณ์คุณธรรม)


     ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จะจัดกิจกรรม "จิตอาสารวมใจสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน (เขตสุจริต องค์กรณ์คุณธรรม) "
ในวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 08.30 เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมดังนี้

          1. ทำความสะอาดและจัดระเบียบห้องทำงานให้น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ
          2. ทำความสะอาดถนนภายในบริเวณสำนักงาน
          3. ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน

     ทั้งนี้จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือบุคลากรทุกกลุ่มได้ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวโดยให้เตรียมอุปกรณ์ตามบริบทของงานตนเอง การแต่งกายบุคคลทั่วไปเสื้อสีเหลือง จนท.จิตอาสา ชุดจิตอาสา

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 1 มกราคม 2563    เวลา 14:58:34 อ่านแล้ว 183
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด