ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)


ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 8 มกราคม 2563    เวลา 15:16:15 อ่านแล้ว 331
ผู้โพสท์ - นางสาวภัทรธนิฐ ผานะวงค์ : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด