ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ขั้นตอนการดำเนินการประกวดราคา( e-bidding)


ขั้นตอนการดำเนินการประกวดราคา (e-bidding) และการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 14 มกราคม 2563    เวลา 10:44:24 อ่านแล้ว 37
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
โพสท์ล่าสุด