ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้าง


เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐกรณีบัตรหมดอายุ 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 27 มกราคม 2563    เวลา 14:30:28 อ่านแล้ว 14
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โพสท์ล่าสุด