ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์


เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 27 มกราคม 2563    เวลา 14:33:25 อ่านแล้ว 79
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด