ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


เรื่อง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนพันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 27 มกราคม 2563    เวลา 14:38:24 อ่านแล้ว 61
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด