ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ


เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 27 มกราคม 2563    เวลา 14:50:43 อ่านแล้ว 74
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด