ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ตัวอย่างบัญชีหน่วยงานย่อย 2515(โรงเรียน)


ตัวอย่างบันทึกบัญชีโรงเรียนและแบบฟอร์มต่าง ๆ

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 27 มกราคม 2563    เวลา 15:10:27 อ่านแล้ว 33
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
โพสท์ล่าสุด