ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู


ข้อมูลข้าราชการครูขอย้ายไปต่างเขต ต่างจังหวัด

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563    เวลา 16:19:00 อ่านแล้ว 151
ผู้โพสท์ - นางสาวภัทรธนิฐ ผานะวงค์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสท์ล่าสุด