ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การรายงานเมื่อข้าราชการต้องหาคดีอาญา หรือแพ่ง หรือคดีล้มละลาย


การรายงานเมื่อข้าราชการต้องหาคดีอาญา หรือแพ่ง หรือคดีล้มละลาย

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563    เวลา 10:08:13 อ่านแล้ว 113
ผู้โพสท์ - นายบุญชู ใยวังหน้า : กลุ่มกฏหมายและคดี
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด