ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการตรวจสอบภายในและสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


แจ้งสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อรอรับการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563    เวลา 15:27:42 อ่านแล้ว 30
ผู้โพสท์ - นางสาวนวัชยา สมบัติ : หน่วยตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด