ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563


มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 มีนาคม 2563    เวลา 08:46:21 อ่านแล้ว 154
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด