ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโดมเอนกประสงค์


ประชาสัมพันธ์เพื่อจะดำเนินการจ้างก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ของชมรมศิษย์เก่าเพื่อก่อสร้างโดมฯ ของโรงเรียนนิคมนำ้อูนเจริญวิทยา (ศิษย์เก่า)

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 18 มีนาคม 2563    เวลา 08:34:30 อ่านแล้ว 37
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด