ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ด้วย สำนนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดยกำหนดให้รายงานผ่่านระบบ e-budget 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 25 มีนาคม 2563    เวลา 16:52:04 อ่านแล้ว 288
ผู้โพสท์ - นางสาวนวัชยา สมบัติ : หน่วยตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด