ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำ


https://drive.google.com/open?id=1GuBu3z35LhSZCZjn4vUGTYQfuqm6YElA

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 30 มีนาคม 2563    เวลา 14:01:41 อ่านแล้ว 236
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด