ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ


เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 17 เมษายน 2563    เวลา 16:25:58 อ่านแล้ว 51
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด