ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน


ธนาคารออมสินมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารโดยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ สำหรับลูกหนี้เดิมของธนาคารเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง วันที่ 30 มิ.ย.63

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 27 เมษายน 2563    เวลา 16:03:20 อ่านแล้ว 60
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด