ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)


ลิงค์การเข้าตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

https://forms.gle/9MqRMZfBQJoAVxq1A
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 28 เมษายน 2563    เวลา 09:35:06 อ่านแล้ว 333
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด