ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online


ลิงค์การรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
รายชื่อโรงเรียน Link สมัครเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 หมายเหตุ
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา             https://bit.ly/2z4hV3F  
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร http://www.kudruakham.ac.th/  
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม http://www.ksm.ac.th/  
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา http://kpp.misstu.net/input_stu.php  
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ http://www.krs.ac.th/  
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ https://bit.ly/2Ytl0nL  
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา  “โพธิ์คำอนุสรณ์” https://bit.ly/2zHGWC8  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัดสกลนคร http://www.cpsn.ac.th/  
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล http://www.cmp.ac.th/  
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา http://www.dongmafai.ac.th/  
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม https://bit.ly/3aTTcwv  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.tune.ac.th/  
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา http://www.tpsc.ac.th/  
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา http://www.trsc.ac.th/  
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี http://www.thanphuying.ac.th/  
โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา https://bit.ly/3aSSEXB  
โรงเรียนท่าสงครามวิทยา https://bit.ly/2KOaqAD  
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา https://bit.ly/3fezizJ  
โรงเรียนธรรมบวรวิทยา https://tbw.thai.ac/home/  
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา https://bit.ly/2zNqHne  
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง http://www.bbr.ac.th/  
โรงเรียนบะฮีวิทยาคม https://bwk.thai.ac/home/  
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม https://bongnuawit.thai.ac/home/  
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม http://banmuang.ac.th/  
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา http://www.potisan.ac.th/v2015/  
โรงเรียนโพนพิทยาคม http://ptk.ac.th/home/  
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม http://www.pangkhonwit.ac.th/  
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ http://pwj.ac.th/home/  
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม http://www.pctp.ac.th/  
โรงเรียนโพนงามศึกษา http://www.phonngamsuksa.ac.th/  
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา http://phurithat.ac.th/  
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ http://mwarit.ac.th/web/  
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส http://mwn.ac.th/  
โรงเรียนร่มเกล้า https://www.rk.ac.th/  
โรงเรียนลำปลาหางวิทยา https://www.warichwit.ac.th/  
โรงเรียนวาริชวิทยา http://www.warichwit.ac.th/  
โรงเรียนแวงพิทยาคม https://wpksakon.ac.th/home/  
โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี https://bit.ly/2YtNEWZ  
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล https://ifreshy.sakolraj.ac.th/  
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา http://www.sps.ac.th/  
โรงเรียนสว่างแดนดิน http://www.swdschool.ac.th/  
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม http://www.songdaowit.ac.th/sdw/index.php  
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา http://nsschool.ac.th/home/  
โรงเรียนหนองแวงวิทยา http://www.nww.ac.th/mainpage  
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา http://www.akatumnuaysuksa.ac.th/  

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 29 เมษายน 2563    เวลา 08:56:41 อ่านแล้ว 381
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด