ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

https://drive.google.com/open?id=1S3encYHtqhVAgMfnlddT2Zlh-uKlxyOq

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 1 พฤษภาคม 2563    เวลา 09:33:16 อ่านแล้ว 75
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด