ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19


เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปยังบุคลากรในสังกัด สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 21 พฤษภาคม 2563    เวลา 14:00:08 อ่านแล้ว 21
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด