ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดหาที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


ประกาศคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เรื่อง ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่ประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 18 มิถุนายน 2563    เวลา 17:08:25 อ่านแล้ว 162
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : กลุ่มอำนวยการ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด