ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563


เพื่อประกาศเจตนารมณ์และความตั้งใจของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นดำเนินนโยบายด้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด SAVE ZONE, NO NEW FACE “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 24 มิถุนายน 2563    เวลา 15:34:36 อ่านแล้ว 84
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : กลุ่มอำนวยการ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด