ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 2 กรกฎาคม 2563    เวลา 14:49:33 อ่านแล้ว 156
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด