ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่ 4


 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ที่มีคุณสมบัติตามเกรณฑ์ที่กำหนด ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่ 4 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 10 กรกฎาคม 2563    เวลา 12:39:34 อ่านแล้ว 91
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : กลุ่มอำนวยการ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด