ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ITA ONLINE 2563


 


วันที่โพสท์ - วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 22:45:54 อ่านแล้ว 77
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด