ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
https://drive.google.com/file/d/1NUauNhU0qXJSpjvYgO6VjevzB9JmSpK-/view?usp=sharing

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2563    เวลา 10:08:53 อ่านแล้ว 112
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด