ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การจัดทำแผน (Business Continuity Plan : BCP)


สพม.23 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำแผน BCP เพื่อรองรับสภาวะวิกฤติตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เพื่อ สพม.23 จะได้รวบรวมเพื่อรายงานผ่านระบบ KRS ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 7 สิงหาคม 2563    เวลา 16:39:41 อ่านแล้ว 110
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด