ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์


วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ รุ่นที่ 1 และ 2 ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ รวมโรงเรียนละ 3 คน เข้าร่วมอบรม โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รวมทั้งหมด ๔๕ โรงเรียนในสังกัด
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 7 สิงหาคม 2563    เวลา 21:09:13 อ่านแล้ว 32
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด