ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ติดตามผลการขับเคลื่อนและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ


วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พร้อมด้วย นางจริยา ปารีพันธ์ รอง ผอ.สพม.เขต 23 นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม.เขต 23 นายวิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.เขต 23 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ติดตาม ติดตามผลการขับเคลื่อนและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตินในสถานศึกษา ฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา


 


วันที่โพสท์ - วันที่ 18 สิงหาคม 2563    เวลา 20:26:19 อ่านแล้ว 24
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด