ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Everyone Can Create


     ด้วยบริษัท แอปเปิ้ลเซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในประเทศไทยของ บริษัท Apple Inc สหรัฐอเมริกา
จะจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Everyone Can Create" ในวันที่ 19 และ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 - 12.30 น. และ 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนา บริษัท แอปเปิ้ลเซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) ชั้น 44 อาคาร ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ 

     ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พิจารณาว่างานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Everyone Can Create" เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาบุคลากรเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน จึงขอประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ดังกล่าวต่อไป


ผู้ประสานงาน 
นางสาวชลธิชา  กระแสศิล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 10 เมษายน 2562    เวลา 09:47:56 อ่านแล้ว 326
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด