ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


https://drive.google.com/file/d/1Hb5ZAfiqS_Sjf6gMErDwYu92sPCNtETR/view?usp=sharing

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 20 สิงหาคม 2563    เวลา 09:25:43 อ่านแล้ว 1003
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด