ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โครงการ "เปิดโลกกว้าง การศึกษา สู่อาชีพ"


วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มอบหมาย นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "เปิดโลกกว้าง การศึกษา สู่อาชีพ" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา


 


วันที่โพสท์ - วันที่ 22 สิงหาคม 2563    เวลา 19:32:54 อ่านแล้ว 17
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด